Waszczykowski, ONZ, 13.05.2017

 

, 13 MAJA 2017

Bzdury w komunikacie MSZ: „Polska nie spotkała się z falą krytyki przed ONZ”. Było dokładnie odwrotnie

Kolejną porażkę na międzynarodowym forum PiS próbuje ubrać w retorykę sukcesu. Ministerstwo Spraw Zagranicznych kontruje medialne doniesienia, że PiS spotkał się w Genewie z falą krytyki. Resort min. Waszczykowskiego uważa, że podczas Przeglądu Praw Człowieka w ONZ większość krajów wyraziła „uznanie dla postępów w zakresie ochrony praw człowieka w Polsce”

Rada Praw Człowieka przy ONZ opublikowała raport podsumowujący Okresowy Przegląd Praw Człowieka, który odbył się 9 maja 2017 roku w Genewie. Rząd PiS przed reprezentantami wszystkich członków ONZ został stanowczo skrytykowany. Ten „historyczny” blamaż szczegółowo opisaliśmy 10 maja.


Przeczytaj też:

Kłamczuszki z Polski w ONZ. PiS udaje, że przestrzega praw człowieka, ale nikt mu nie wierzy

AGATA AMBROZIAK  10 MAJA 2017


W raporcie znalazło się aż 185 rekomendacji dla polskiego rządu. Większość dotyczy: niezależności Trybunału Konstytucyjnego, niezależności sądownictwa, pluralizmu mediów, ochrony mniejszości, dostępu do legalnej aborcji, walki z rasizmem i ksenofobią oraz poprawy prawnych standardów antydyskryminacyjnych – głównie w stosunku do kobiet, osób LGBT osób z niepełnosprawnościami i migrantów. Obserwatorom z pewnością zapadły w pamięć ostre słowa przedstawicieli poszczególnych państw. Victor Velek, reprezentant Czech w Radzie Praw Człowieka, mówił:

„Zalecamy Polsce, by zapewniła niezależną działalność i niezawisłe podejmowanie decyzji przez Trybunał Konstytucyjny. By był wolny od ingerencji politycznych. To jest fundamentalna zasada demokracji, państwa prawa i ochrony praw człowieka”.

A przedstawiciele m.in. Szwecji, Kanady, Irlandii podkreślali: „Polska powinna zapewnić, by gwarantowane w ustawie prawo do legalnej i bezpiecznej aborcji było dostępne w praktyce”. Słowenia poszła krok dalej – rekomendowała: „zapewnienie prawdziwie rzetelnej edukacji seksualnej i dostępu do świadczeń medycznych z zakresu ochrony zdrowia reprodukcyjnego, w szczególności legalnej i bezpiecznej aborcji”.

Uznanie ONZ dla dokonań PiS

Mimo to Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało komunikat, w którym zaprzecza relacjom mediów, że reprezentanci PiS przez ponad trzy godziny wysłuchiwali krytycznych uwag międzynarodowego gremium. Reprezentanci krajów członkowskich  Zgromadzenia Ogólnego ONZ, mimo kuriozalnego raportu przygotowanego przez pracowników MSZ przed sprawozdaniem w Genewie, nie dali zwieść się opowieściami o 500 plus, redukcji ubóstwa, szerokich konsultacjach społecznych i najwyższych standardach równościowych w Polsce.


Przeczytaj też:

„Spełniamy najwyższe standardy ochrony praw człowieka”. Alternatywna rzeczywistość PiS. Raport dla ONZ

AGATA AMBROZIAK  29 MARCA 2017


Ministerstwo – dokładnie przeciwnie niż opinia publiczna – traktuje przegląd jako sukces. Deklaruje, że Polska spotkała się z uznaniem ze strony innych krajów członkowskich. W oświadczeniu można przeczytać, że: „wbrew spekulacjom medialnym, Polska nie spotkała się z falą krytycznych uwag ze strony większości państw biorących udział w przeglądzie.

Warto zauważyć, że większość delegacji zabierających głos w przeglądzie Polski, w swoich krótkich wystąpieniach, wyrażała uznanie dla Polski za postęp dokonany w zakresie ochrony praw człowieka.

W większości wystąpień państwa członkowskie odnotowywały postępy Polski w szeregu kwestii z zakresu ochrony praw człowieka, w tym w ramach walki z handlem ludźmi, działań na rzecz równego traktowania oraz praw dziecka”.

Szczególnie absurdalnie brzmi zapewnienie MSZ o postępach w zakresie „równego traktowania”.

O tym, że są luki i niedociągnięcia w kwestii przeciwdziałania i walki z dyskryminacją, powtarzano w niemal każdy krótkim wystąpieniu.

MSZ zapewniło też, że „do wszystkich rekomendacji państw członkowskich strona polska odniesie się w ramach przyjętego trybu mechanizmu UPR, podczas przyjmowania raportu z naszego z przeglądu  UPR we wrześniu 2017 roku”.

Zbiór luźnych rekomendacji

Politycy PiS zapytani tuż po przeglądzie o rekomendacje ONZ nie podchodzili do nich zbyt poważnie. W materiale magazynu „Polska i Świat” przygotowanym przez TVN24 posłowie  pytani o to, co wydarzyło się 9 maja w Genewie umniejszali znaczeniu przeglądu. Poseł Pięta sugerował, że w Radzie Praw Człowieka „zalęgło się lewactwo”. A poseł Cymański mówił: „Organizacja Narodów Zjednoczonych, to robi wrażenie, ale wie Pan, to nie jest wyrocznia”.

Rekomendacje ONZ PiS może przyjąć lub odrzucić – bez twardych konsekwencji. Jednak Polska ubiega się zarówno o członkostwo w Radzie Praw Człowieka, jak i stałego członka Rady Bezpieczeństwa w ONZ. Rzeczowa – a nie życzeniowa – odpowiedź na rekomendacje może być gwarantem podtrzymania obu kandydatur.

OKO.press

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.