Komisja Weryfikacyjna, 18.10.2016

 

Afera reprywatyzacyjna. Jarosław Kaczyński tworzy „pluton egzekucyjny”

18-10-2016

Jarosław Kaczyński, Zbigniew Ziobro, Patryk Jaki

Prezes PiS Jarosław Kaczyński, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki ogłaszają powstanie komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji  /  fot. Rafał Guz  /  źródło: PAP

Komisja weryfikacyjna ds. reprywatyzacji to kolejny pluton egzekucyjny PiS do rozliczenia się z elitami.

Prezes Kaczyński w charakterystyczny dla siebie, insynuacyjny sposób zapowiedział powołanie komisji weryfikacyjnej mającej zbadać niejasności w reprywatyzacji nieruchomości w Warszawie w ostatnich latach. – Mamy do czynienia z czymś, co można określić jako mafia – stwierdził prezes PiS i dodał: „W tej mafii [w drugim zdaniu już nie ma sugestii, jest stwierdzenie - przyp. red.] uczestniczyli ludzie wysoko postawieni w hierarchii społecznej. To tylko pokazuje stan tzw. elit – ja tutaj zawsze używam cudzysłowu” – dodał Kaczyński.

Prezes PS wcale nie kryje, że komisja weryfikacyjna ma być nowym plutonem egzekucyjnym, przed którym postawi niewygodnego przeciwnika. Podobnie zresztą, jak komisja ds. afery Amber Gold. Partia Jarosława Kaczyńskiego raz jeszcze udowadnia, że chce leczyć skutki, a nie przyczynę. Bo rząd zamiast ustawy reprywatyzacyjnej, która rozwiązywałaby kwestie poszkodowanych dekretem Bieruta właścicieli stołecznych nieruchomości, woli szukać winnych w ratuszu i sądach wydających wyroki w sprawach o odszkodowań. Tyle, że imieniu rządu dokładnie to samo robi już CBA, sprawdzając dokumenty Ratusza i także sama prezydent Gronkiewicz-Waltz, która w tej sprawie zleciła audyt.

Jeśli dodać do tego zapowiedziane ekshumacje, które dostarczą paliwa do podtrzymywania tematu smoleńskiego przez długie miesiące, to widać, że PiS po roku rządów przechodzi od fazy chleba – 500 plus, mieszkania – do fazy igrzysk. Wszystko wskazuje na to, że igrzyska te będą krwawe. Komisja weryfikacyjna ds reprywatyzacji nie będzie wszak służyć niczemu innemu niż stawianiu pod pręgierzem ludzi (jak to raczył ująć Kaczyński) tzw. elit. Przy okazji wykreuje może jeszcze paru nowych, prawicowych siepaczy.

pis-tworzy

newsweek.pl

Siedlecka komentuje pomysły PiS ws. reprywatyzacji punkt po punkcie. „Słusznie”, „gest”, „nie wyobrażam sobie, że…”

dżek, 18.10.2016

Konferencja PiS ws. ustawy o reprywatyzacji

Konferencja PiS ws. ustawy o reprywatyzacji (SŁAWOMIR KAMIŃSKI)

Pomysły PiS na rozwiązanie problemów związanych z dziką reprywatyzacją, w tym powołanie Komisji Weryfikacyjnej komentowała w TOK FM Ewa Siedlecka, dziennikarka „Gazety Wyborczej”.

 

Prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poinformowali na wspólnej konferencji prasowej, że resort sprawiedliwości opracował projekt ustawy, który pozwoli rozwiązać problemy związane z nadużyciami i aferami ws. reprywatyzacji.

Propozycja zmierza do powołania komisji weryfikacyjnej, która badałaby decyzje reprywatyzacyjne wydawane dla miasta stołecznego Warszawy pod kątem ich zgodności z prawem.

View image on TwitterView image on TwitterView image on Twitter

Infografiki dotyczące Komisji Weryfikacyjnej ds. w Warszawie razem w jednym tweecie. Zachęcamy do RT. 

- Można sobie powoływać rozmaite rzeczy, ale jeśli one decydują o konstytucyjnych prawach i wolnościach, a takim jest prawo własności, to musi być odwołanie do sądu – stwierdziła w TOK FM Ewa Siedlecka. Podkreślała, że nie znamy projektu ustawy, ale skomentowała zapowiedziane przez polityków PiS nowości z projektu resortu.

Komisja weryfikacyjna będzie czymś więcej niż komisja śledcza

Z tego wynika, że to będzie połączenie prokuratury i organu administracji. Będzie prowadzić śledztwo i wydawać jednocześnie decyzje administracyjne.

Komisja będzie miała prawo jawnie przesłuchać każdego, nakładania milionowych rekompensat, wznawiana postępowań…

To mamy teraz. Jeśli się okaże, że jakaś decyzja administracyjna lub wyrok był wydany a na jego podłożu było przestępstwo np. korupcja, to taką decyzję można uchylić i zacząć sprawę na nowo. Nie wyobrażam sobie, że komisja mówi, że jakąś decyzja była błędna, bo wiązała się z łapówką. Przestepstwo musi być zgłoszone do prokuratury, ona przekazuje sprawę do sądu i jest wyrok. To są normalne tryby

Stawić przed komisją będzie musiał każdy pod rygorem kary

Tak samo jest dziś w prokuraturze.

Skład komisji wybierze Sejm. Przewidziany jest udział wszystkich klubów

Może się składać z posłów, nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł. Jeśli to będą prawnicy, znawcy reprywatyzacji, to proszę bardzo. Jeśli nie, to można mieć wątpliwości, że to będzie ciało sprawne i kompetentne.

W pracach komisji będzie brać udział społeczna rada, do której zaproszone zostaną ruchy społeczne i lokatorskie z Warszawy

To gest. To one nagłośniły nieprawidłowości przy reprywatyzacji. Nie jest powiedziane, że ich opinia będzie wiążąca.

Komisja będzie mogła nakładać obowiązek rekompensaty na nieuczciwych zbywców, dlatego nie uciekną nawet ci, którzy nieruchomości sprzedali

I słusznie, i tak jest dziś.

Nadzwyczajna instytucja jest związana z nadzwyczajną sytuacją związaną z dziką reprywatyzacją.

A ja myślę, że ta komisja jest odpowiedzią na to, że prokurator generalny Zbigniew Ziobro polecił prokuraturze, by wzięła się intensywnie za te sprawy reprywatyzacyjne, a ta stwierdziła, że to jest takie morze roboty, że nie wygrzebią się z tego przez 10 lat. Dlatego sprytnie zrzuci tę sprawę na inny organ, który nie będzie się wyrabiał

Z rekompensat, które będzie nakładała komisja zostanie utworzony fundusz, którego środki zostaną przekazane dla pokrzywdzonych.

I dobrze, jeśli będą pieniądze.

Siedlecka podkreślała, że nikt na razie nie wie, jak wygląda projekt. – Jeśli będzie zagwarantowane prawo do sądu, to to może być konstytucyjne. Ale czy to będzie lepiej działało? – zastanawiała się.

Opozycja krytykuje

Zdaniem prezydent Warszawy PiS nie rozwiązuje problemu, tylko oferuje „teatr polityczny”.

Propozycja PiS dot. już zakończonych postępowań. Zamiast rozwiązać problem,czyli uchwalić proponuje teatr polityczny


http://audycje.tokfm.pl/widget/42512

siedlecka

TOK FM

Prof. Łętowska o pomyśle PiS na weryfikację reprywatyzacji: Bez sądu wiadomo, jak się to skończy

Ewa Siedlecka, 18 października 2016
Prof. Ewa Łętowska (fot. Kuba Atys/AG)

1 ZDJĘCIE

Prof. Ewa Łętowska (fot. Kuba Atys/AG) (Prof. Ewa Łętowska (fot. Kuba Atys/AG))

Speckomisja to pomysł do zaakceptowania? – Tylko pod warunkiem poszanowania sprawiedliwych procedur i zapewnienia kontroli sądowej. A sprawiedliwe procedury już są, tylko sięgnąć i użyć – mówi prof. Ewa Łętowska.
PiS będzie weryfikować reprywatyzację w Warszawie.Powstanie speckomisja weryfikacyjna o uprawnieniach komisji śledczej, która zbada wszystkie decyzje miasta o zwrocie nieruchomości lub odszkodowaniach za nacjonalizację i będzie wydawać decyzje: o cofnięciu zwrotu nieruchomości albo o nałożeniu kary na tych, którzy wzbogacili się na niesłusznej reprywatyzacji. Jej decyzje opiniować będzie rada społeczna, złożona z organizacji obrony lokatorów. Od decyzji będzie się można odwołać do sądu administracyjnego. 

Ewa Siedlecka: Jak się to pani podoba? Przypomina trochę niesławną kościelno-rządową Komisję Majątkową, która decydowała o zwrocie Kościołowi skonfiskowanego mienia.

Prof. Ewa Łętowska, sędzia NSA i Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, była rzecznik praw obywatelskich: Sprawdzanie (także w trybie ekstraordynaryjnym) mi się podoba, ale rozmaite czerezwyczajki proceduralno-decyzyjne – już nie. Za mojego dzieciństwa działała np. komisja specjalna zajmująca się domiarami w handlu. I soliła te domiary po uważaniu. Ja wolę, żeby wszystko odbywało się za pomocą już istniejących instytucji i instrumentów prawnych.

Jeśli przy reprywatyzacji dopuszczono się nadużyć czy przestępstw: wyłudzenia, łapówki, fałszerstwa, oszustwa, to prokuratura może to ustalić, sąd stwierdzić i na tej podstawie wznowić postępowanie administracyjne i zmienić decyzję o zwrocie. Można żądać zwrotu niesłusznego wzbogacenia. Ale może być i tak, że te nadużycia będzie tropić speckomisja i podejmować decyzje. Warunkiem, żeby to się mieściło w porządku konstytucyjnym, jest, aby była nad tym kontrola sądowa. Przy Komisji Majątkowej z odwołania do sądu nie można było korzystać. I wiadomo, jak to się skończyło.

Komisja ma też decydować o odebraniu odzyskanych nieruchomości czy odszkodowaniach, a jeśli nieruchomość została sprzedana, czyli nastąpiły nieodwracalne skutki prawne, ma nakładać kary na tego, który najpierw nieruchomość wyłudził, a potem sprzedał.

- Znowu: powinno być odwołanie do sądu, jak przy decyzji administracyjnej. Komisja nie może prawomocnie stwierdzić, że była np. korupcja, jeśli pomówiony o korupcję jej zaprzecza. Winę trzeba udowodnić. Albo wykazać, że doszło do bezpodstawnego wzbogacenia.

Warszawski ratusz oddawał nieruchomości czy przyznawał odszkodowania często na podstawie decyzji sądu o ustanowieniu kuratora, obudzeniu przedwojennej spółki czy decyzji sądu administracyjnego uchylającej decyzję o odmowie zwrotu. Nie boi się pani, że speckomisja będzie de facto obalać wyroki sądowe?

- Jeśli takie wyroki zapadły w wyniku przestępstwa, oszukano lub skorumpowano sąd, albo jeśli na jaw wyjdą inne, nowe okoliczności istotne dla sprawy, to jest to również dziś przesłanka do wznowienia postępowania. I do orzeczenia nieważności decyzji. I o to bym się upominała z żelazną konsekwencją.

Prezes PiS sugerował, że Trybunał Konstytucyjny jest winny tego, że nie będzie można uchylić tych wadliwych decyzji.

- To insynuacja i nieuczciwość. Wyrok Trybunału (P 46/13 z 12.5.2015 r.) dotyczył art. 156 kodeksu postępowania administracyjnego, według którego wadliwą decyzję administracyjną można uchylić w każdym czasie. Ten przepis rodził bardzo złe skutki społeczne. Na przykład spółdzielnie mieszkaniowe mogłyby po latach tracić ziemię, na której zbudowały osiedle, co dawałoby podstawę do przejęcia budynków z lokatorami. Albo ludzie traciliby mieszkania, które przed dziesięcioleciami kupili z zasobu skarbu państwa, bo uchylono by decyzję o przeznaczeniu ich do sprzedaży. Na tym stał biznes dzikiej reprywatyzacji: za te uchylane decyzje sprzed kilkudziesięciu lat płacono odszkodowania! To chciałby przywrócić cytowany polityk?

Trybunał ograniczył możliwość uchylania tych decyzji do dziesięciu lat wstecz – i to ma działanie raczej pro-, a nie antyspołeczne. A intensywny, z naruszeniami prawa, proces reprywatyzacyjny to ostatnich 10-15 lat. Właśnie Senat zajmuje się wykonaniem tego wyroku TK.

Speckomisja to pomysł do zaakceptowania?

- Tylko pod warunkiem poszanowania sprawiedliwych procedur i zapewnienia kontroli sądowej. A sprawiedliwe procedury już są, tylko sięgnąć i użyć: wznowienie postępowania, orzeczenie nieważności decyzji wydanej z naruszeniem prawa, odszkodowanie za bezprawne działania władzy i zwrot bezpodstawnego wzbogacenia – to w ogóle u nas niedoceniana instytucja.

Generalnie: sprawdzać jak najszerzej, a sankcje majątkowe, domiary i temu podobne – ostrożnie!

prof

wyborcza.pl

Kaczyński uderza w prezydent Warszawy

Komisja Weryfikacyjna to rodzaj rewolucyjnego sądu ludowego, w którym wyroki będą zapadać pod dyktando PiS

 18 października 2016

Komisja Weryfikacyjna to rodzaj rewolucyjnego sądu ludowego, w którym wyroki będą zapadać pod dyktando PiS.

Projekt ustawy o Komisji Weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji w Warszawie został przedstawiony na konferencji prasowej przez posła Jarosława Kaczyńskiego. Uderzał na niej brak premier Beaty Szydło, choć z jej gabinetu był minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i zastępca tego ostatniego Patryk Jaki.

Poseł w randze prezesa zastrzegł się, że można „będzie rozszerzyć” ściganie w sprawie reprywatyzacji poza stolicę, ale to musi być zapisane w ustawie. Wygląda na to, że ten bubel prawniczy ma cel – uderzyć w Hannę Gronkiewicz-Waltz. To jest punktowe uderzenie w samorząd warszawski, aby uzyskać ponadto inne ważniejsze cele prezesa: zastąpienie HGW swoim komisarycznym prezydentem Warszawy i postawienie upragnionego pomnika w ulubionym miejscu miesięcznic.

Poseł Kaczyński wie, że pomysł z Komisją Weryfikacyjną jest niekonstytucyjny, dlatego przy okazji przywalił w swój ulubiony worek treningowy: „Trybunał Konstytucyjny to nie zespół ludzi, na których zstąpił duch święty, w sferze sądowniczej potrzebne są daleko idące zmiany”.

Gronkiewicz-Waltz o tych „daleko idących zmianach” rzekła, że to teatr polityczny. Dodajmy teatr mało demokratyczny, bo uprawnienia Komisji Weryfikacyjnej będą śledcze, sądownicze i egzekucyjne. Komisja będzie ustanawiała cel weryfikacji, przeprowadzać śledztwo, wydawać wyroki w postaci wielomilionowych kar.

Takich uprawnień nie ma w Polsce żaden organ konstytucyjny, więc można sobie wyobrazić, co powie Trybunał Konstytucyjny. Ta komisja nie załatwia niczego w kwestii uporządkowania reprywatyzacji, na co liczyły partie opozycyjne. Chaos się jeszcze bardziej pogłębi, acz kilkadziesiąt bądź kilkaset milionów złotych zasili potrzeby władz pisowskich, a te nie mają dna.

Bezprawie będzie jeszcze większe pod bacznym okiem PiS. Komisja Weryfikacyjna to rodzaj rewolucyjnego sądu ludowego, w którym wyroki będą zapadać według jedynie słusznej linii partyjnej. Przecież nie chodzi o reprywatyzację, bo ona musiałaby dotyczyć ponadto działalności Komisji Majątkowej, która oddawała nieruchomości Kościołowi katolickiemu. Przekręty za pomocą tego ciała były jeszcze większe niż podczas dzikiej reprywatyzacji w Warszawie.

Czy Kaczyńskiemu uda się przepchać tę ustawę przez Sejm? A kto mu stanie na przeszkodzie? Niedługo odchodzi prezes Andrzej Rzepliński, nawet gdyby Trybunał orzekł niezgodność z Konstytucją, to praktyki niepublikowania wyroków są już pisowską tradycją. A Komisja Wenecka została przegnana, bo „straciła zaufanie” władzy PiS.

Pomysł z Komisją Weryfikacyjną ma wszelkie znamiona bolszewickie, nie trzyma się standardów demokratycznych. Komisja Europejska i Parlament Europejski wpiszą ją jako jeszcze jeden element naruszający praworządność w Polsce. Zaś Beata Szydło mogła sobie mówić w duchu podczas oglądania w telewizji konferencji prezesa: „Mogło być gorzej, nie zostanę tylko posłem, jak prezes Kaczyński, a będę prezydent – Warszawy”.

Waldemar Mystkowski

kaczynski-uderza

koduj24.pl

Komisja reprywatyzacyjna ponad sądami

Patryk Jaki jako przewodniczący tej speckomisji stanie ponad prawem

 18 października 2016

Patryk Jaki jako przewodniczący tej speckomisji stanie ponad prawem.

PiS chce szybkiego powołania komisji weryfikacyjna w sprawie reprywatyzacji w Warszawie. Projekt ustawy tego dotyczący powstał w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki tłumaczył, że speckomisja będzie miała większe uprawnienia niż sejmowa komisja śledcza. Będzie mogła nie tylko przesłuchiwać, ale też nakładać obowiązek wypłaty rekompensat czy dokonywać wpisu nieruchomości do ksiąg wieczystych. Jak wiadomo, tego ostatniego mogą w tej chwili dokonywać tylko sądy.

Skład komisji ma wybierać Sejm. Przy obecnej większości w parlamencie jasnym jest, że jej na czele i w jej składzie dominować będą politycy PiS. Jej przewodniczącym najprawdopodobniej zostanie właśnie Patryk Jaki.

Każda osoba wezwana przed komisję będzie musiała się przed nią się stawić pod rygorem kary. Prezes PiS mówił, że projekt ustawy jest gotowy. Nie wiadomo na razie, czy będzie to projekt poselski czy rządowy. O losach ustawy reprywatyzacyjnej, która od wielu lat nie może ujrzeć światła dziennego, Kaczyński nie powiedział ani słowa. Warto może przypomnieć, że podczas poprzednich rządów PiS, rzeczoną ustawą też się nie zajęto.

komisja

koduj24.pl

hanna-gronkiewicz

 

taka-sama

Kaczyński przedstawia projekt ustawy dot. reprywatyzacji. Powstanie komisja o potężnych uprawnieniach

WB, wideo: TVN24/x-news, 18.10.2016

http://www.gazeta.tv/plej/19,103085,20852352,video.html?embed=0&autoplay=1
PiS przedstawi projekt ustawy dot. reprywatyzacji nieruchomości
Zakłada on powstanie komisji weryfikacyjnej o dużych uprawnieniach
Nie chodzi o sankcje karne, tylko regulacje – mówił Kaczyński

 

W Ministerstwie Sprawiedliwości powstał projekt ustawy, która pozwoli rozwiązać problemy powstałe w związku z reprywatyzacją w Warszawie i innych miastach – poinformował Jarosław Kaczyński podczas konferencji prasowej. Projekt zakłada powołanie specjalnej komisji weryfikacyjnej, która będzie mogła nakładać obowiązek wielomilionowych rekompensat, jeśli uzna, że decyzja o rekompensacie została podjęta niezgodnie z prawem.

Dowiedz się więcej:

Po co powstaje komisja?

- Projekt zmierza do tego, żeby przywracać sprawiedliwość, żeby pokazać, że państwo działa, że nie jest słabe wobec silnych i silne wobec tych słabych ludzi wyrzucanych z warszawskich kamienic – mówił Zbigniew Ziobro i podkreślił, że projekt powstaje w Ministerstwie Sprawiedliwości i jest konsultowany z Kaczyńskim. – To będzie coś znacznie więcej, niż komisja śledcza. Będzie miała wyjątkowe uprawnienia – będzie mogła przesłuchać każdego i będzie miała prawo nakładania milionowych rekompensat – wyjaśniał wiceminister Patryk Jaki. Stawić się przed komisją będzie musiał każdy wezwany, pod rygorem kary.

Jak będzie działała komisja?

Komisja weryfikacyjna będzie mogła wydać trzy decyzje – uznać, że decyzja o reprywatyzacji była zgodna z prawem, dlatego odstępuje od działania; uznać, że decyzja była niezgodna z prawem, a nieruchomość znajduje się u beneficjenta decyzji, np. handlarza roszczeń. Wtedy będzie mogła zastosować natychmiastowy wpis do księgi wieczystej i wnioskować o wznowienie postępowania; uzna, że decyzja była nieprawidłowa, ale nieruchomość znajduje się już u osoby trzeciej. Wówczas komisja będzie mogła nałożyć na zbywcę obowiązek rekompensaty.

 

TOK FM

Opozycja krytycznie o komisji weryfikacyjnej. „PiS proponuje igrzyska”

13:45
rabiej

Opozycja krytycznie o komisji weryfikacyjnej. „PiS proponuje igrzyska”

Sejmowa opozycja krytycznie podchodzi do pomysłu stworzenia komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji. Według ugrupowań PiS proponuje igrzyska i nie chce realnego rozwiązania problemu w postaci wspólnej dużej ustawy reprywatyzacyjnej.

Rabiej: To nie jest rozwiązanie kompleksowe

„Trzeba sprawdzić wszystkie transakcje za czasów, kiedy Prokuratorem Generalnym był Zbigniew Ziobro. Nie usłyszeliśmy ani słowa zapowiedzi o tym, czy zostanie przyjęta ustawa reprywatyzacyjna. To nie jest rozwiązanie kompleksowe, całościowe, to nie jest rozwiązanie zgodne z prawem, nie zadośćuczyni krzywdom i nie rozwiąże problemu na przyszłość. To poszukiwanie połowicznego, częściowego, rewanżystowskiego rozwiązania problemu” – Paweł Rabiej z Nowoczesnej.

Kosiniak-Kamysz: Ważniejsze stworzenie wspólnej ustawy reprywatyzacyjnej

„Ważniejsze od tej komisji powinno być stworzenie wspólnej ustawy reprywatyzacyjnej. Lepiej byłoby określić sumę pieniędzy, jaką budżet państwa może przeznaczyć na zadośćuczynienie, ustalenie proporcji i przyjąć jedną ustawę, której nie udało się uchwalić żadnej opcji politycznej. Komisja weryfikacyjna nie jest lekiem na całe zło. To bardziej patrzenie w przeszłość. PiS nie ma pomysłu na przyszłość” – Władysław Kosiniak-Kamysz z Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Tyszka: PiS proponuje igrzyska

„Kukiz’15 zaproponował powołanie komisji śledczej. Chcieliśmy, żeby Sejm zajął się nieprawidłowościami, nie tylko w Warszawie, ale w całej Polsce. PiS przez ostatnie tygodnie powtarzało, że nie ma potrzeby komisji śledczej, bo sprawą zajmuje się prokuratura. Dziś przyznało, że prokuratura sobie nie radzi. Komisja śledcza powinna doprowadzić do odpowiedzialności polityków. PiS proponuje igrzyska” – Stanisław Tyszka z klubu Kukiz’15.

Witczak: To próba stworzenia sądów ludowych

„Jest to próba ucieczki od problemów, jakie przeżywa Prawo i Sprawiedliwość. To zorganizowanie igrzysk politycznych. Problem reprywatyzacji jest głęboki i złożony. To próba stworzenia sądów ludowych, widać zapatrzenie się w czasy stalinowskie” – Mariusz Witczak z Platformy Obywatelskiej.

 

Dlaczego ministrowie Ziobro i Jaki przedstawili pomysł #KomisjaWeryfikacyjna na wspólnej konferencji z Prezesem PiS, a nie z Premier Szydło?

To genialny pomysł. Zamiast sądów będziemy mieli komisje weryfikacyjne. Czysty bolszewizm.

WTOREK, 18 PAŹDZIERNIKA 2016 

Kaczyński o mafii reprywatyzacyjnej: Uczestniczyli w niej ludzie wysoko postawieni. To pokazuje stan tzw. elit

12:19

Kaczyński o mafii reprywatyzacyjnej: Uczestniczyli w niej ludzie wysoko postawieni. To pokazuje stan tzw. elit

W tej sprawie mamy do czynienia co najmniej z jednym zabójstwem. Tu mamy do czynienia z czymś, co można określić jako mafia. A że w tej mafii uczestniczyli ludzie wysoko postawieni w hierarchii społecznej, to pokazuje tylko stan tzw. elit. Ja mówię w cudzysłowie – powiedział na konferencji prasowej Jarosław Kaczyński.

12:08
ziobro1

Ziobro: Państwo przestanie działać teoretycznie. Komisja będzie działała z urzędu

Jak mówił na konferencji prasowej minister sprawiedliwości, Zbigniew Ziobro:

„Początek prac komisji będzie zależał od tego, kiedy ustawa zostanie uchwalona. W przyszłości będzie to ustawa, która wyposaży Sejm i Ministra Sprawiedliwości w skuteczne narzędzia. Państwo przestanie być teoretyczne, zacznie działać praktycznie, przywracać sprawiedliwość”

Komisja będzie działała z urzędu

Minister Ziobro wyjaśniał też zasady wypłat rekompensat i organizacji prac komisji:

„Kwoty rekompensat będą liczone na dzień wydania nieruchomości. Komisja będzie działała z urzędu, wszystkie organy będą zobowiązane udzielać pomocy komisji, jak przy komisji śledczej. Od decyzji komisji będzie zależał zakres rozpatrywanych spraw”

11:55
kaczynski2

Kaczyński: TK to nie zespół ludzi, na których zstąpił Duch Święty. W sferze sądowniczej potrzebne daleko idące zmiany

Jak mówił na konferencji prasowej Jarosław Kaczyński, odnosząc się do jednego z wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 2012 roku pośredniego dotyczącego warszawskiej reprywatyzacji:

„Warto to przekazać opinii publicznej w kontekście sporu o Trybunał Konstytucyjny i takie zupełnie naiwne przeświadczenie, że TK to zespół ludzi, na których zstąpił Duch Święty i będą podejmowali tylko praworządne, korzystne dla społeczeństwa decyzje. Wniosek jest jeden. Sfera sądownicza w Polsce to jest sfera, w której muszą być dokonane bardzo daleko idące, podkreślam bardzo daleko idące, zmiany w sferze instytucjonalnej i personalnej”

11:51
CvCpJmKXEAAmhrz

MS zapowiada powołanie Komisji Weryfikacyjnej ws. reprywatyzacji. Jaki: To coś więcej niż komisja śledcza

PiS pracuje na dobrą zmianą, by państwo działało praktycznie. Wyrazem tego jest projekt, który zmierza do tego, że przywraca sprawiedliwość. Ten projekt powstaje w MS, zmierza do powołania komisji weryfikacyjnej, która badałaby decyzje reprywatyzacyjne w Warszawie, która miałaby daleko idące uprawnienia – mówił Zbigniew Ziobro. Jak dodał, przewodniczącym komisji będzie jeden z wiceministrów sprawiedliwości.

Jaki: To coś więcej niż komisja śledcza

To wydarzenie przełomowe, jeśli chodzi o proces reprywatyzacji. To będzie coś znacznie więcej niż komisja śledcza. Będzie miała prawo nakładania milionowych rekompensat, wnioskowania o wznowienie postępowania. I stawić się przed komisją będzie się musiał każdy wezwany. Skład komisji wybierze Sejm. W skład komisji będzie działała Rada Społeczna, gdzie zaprosimy ruch miejskie i lokatorskie.

Jaki: Trzy typy decyzji

Komisja będzie mogła wydać 3 decyzje. Uzna, że decyzja jest zgodna z prawem i odstępuje od działania. Będzie mogła wydać natychmiastowy wpis do księgi wieczystej. Trzecia możliwość – decyzja [reprywatyzacyjna] była nieprawidłowa, komisja będzie mogła orzec rekompensatę.

Jarosław Kaczyński stwierdził, że projekt ustawy jest gotowy, nie ma decyzji jeszcze, czy będzie to projekt rządowy czy poselski.

11:47
kaczynski1

Kaczyński: Projekt MS pozwoli rozwiązać problemy, jakie powstały w Warszawie i innych miejscach

Jak mówił na konferencji prasowej prezes PiS, Jarosław Kaczyński:

„Sądzę, że chociaż ten projekt odnosi się do wydarzeń warszawskich, ale to będzie można rozszerzyć, bo tych patologii było wiele w innych miejscach. W Ministerstwie Sprawiedliwości, dzięki inicjatywie pana ministra Ziobry i ministra Jakiego, został opracowany projekt ustawy, która pozwoli rozwiązać te problemy, które powstały w związku z sytuacją, jaka zdarzyła się w Warszawie i innych miejscach. Nie chodzi o odpowiedzialność karną, ale o kwestie związane z własnością, wszystkim, co nastąpiło w oparciu o nieuzasadnione zwroty własnościowe, żeby to wszystko wyrównać”

10:34
wkk2

Władysław Kosiniak-Kamysz o KOD: Dzisiaj za dużo jest tam takiego skrętu w lewo

„Dzisiaj idziemy własną drogą” – stwierdził Władysław Kosiniak-Kamysz o nieobecności PSL na marszach KOD w internetowej części Porannej rozmowy w RMF FM. Jak dodał:Dzisiaj za dużo jest tam takiego skrętu w lewo. Ja pamiętam niektóre wystąpienia np. w maju, które były bardziej światopoglądowe.

 

WTOREK, 18 PAŹDZIERNIKA 2016, 08:21
magier

Magierowski: Narósł mit, że nasze relacje w UE są fatalne, że wszyscy się na nas obrazili

Jak mówił w Poranku Radia TOK FM rzecznik prezydenta, Marek Magierowski:

„Narósł taki mit, że nasze relacje w Unii Europejskiej są fatalne, że wszyscy się na nas obrazili. Gdyby czytać rzeczywiście wyłącznie media zachodnie i niektóre polskie, to takie wrażenie mogłoby powstać. Ale to jest jedna warstwa, inna to współpraca między rządami. To, że dzisiaj mamy spór na linii Warszawa – Paryż, trudno to kryć, nie oznacza, że wszystko nam się zwala na głowę”

300polityka.pl

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.