TK, 11.01.2016

 

TK umorzył postępowanie w sprawie uchwał Sejmu o unieważnieniu wyboru sędziów i powołaniu 5 nowych

past, PAP, 11.01.2016

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński (Fot. Adam Stępień / Agencja Gazeta)

1. Sejm 5 uchwałami unieważnił wybór sędziów TK w poprzedniej kadencji
2. Posłowie PO zgłosili te uchwały do Trybunału
3. Teraz TK umorzył postępowanie w tej sprawie

 

Dzisiejsze umorzenie sprawy jest jednym z ważniejszych momentów długiego i złożonego sporu o TK. Przypomnijmy, czego dokładnie dotyczy ta decyzja:

1. Sejm poprzedniej kadencji (głosami PO)zmienił prawo, co umożliwiło posłom wybranie nie tylko trzech sędziów TK na miejsce tych, których kadencja wygasała przed wyborami, ale też dwóch dodatkowych – na miejsce sędziów, którzy mieli ustąpić już po wyborach
2. 25 listopada Sejmowa większość Prawa i Sprawiedliwości przyjęła uchwały o „stwierdzeniu braku mocy prawnej” wyboru pięciu sędziów TK przez poprzedni Sejm. PiS argumentowało, że zostali oni wybrani niezgodnie z prawem

3. Na tym samym posiedzeniu podjęto uchwały o wyborze pięciu nowych sędziów na miejsce odwołanych. Zostali oni natychmiast zaprzysiężeni przez prezydenta Andrzeja Dudę
4. 4 grudnia 2015 r. grupa posłów PO zaskarżyła zarówno uchwały o unieważnieniu wyboru sędziów, jak i o powołaniu nowych
5. Zbadanie zgodności uchwał z konstytucją miało wyjaśnić, które w z wybranych osób zgodnie z prawem są sędziami TK
6.Siódmego stycznia, na niejawnym posiedzeniu pełnego składu TK (10 sędziów), Trybunał podjął decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie uchwał Sejmu o unieważnieniu wyboru przez poprzedni Sejm 5 sędziów TK oraz o powołaniu 5 nowych osób w ich miejsce.Trybunał nie może orzekać o aktach, które nie tworzą prawa

Oceniając uchwały o braku mocy prawnej wyboru 5 sędziów przez poprzedni Sejm, TK ustalił, że nie mogą być one uznane za akty normatywne – a tylko takie może oceniać TK. W związku z tym umorzono postępowanie w ich sprawie.

Podobnie uchwały o ponownym wyborze 5 sędziów TK zaliczył do kategorii „uchwał nieprawotwórczych”, które nie są aktami prawa i Trybunał nie może orzekać w ich zakresie.

Sejm, prezydent Andrzej Duda oraz PiS podkreślali, że TK nie może badać uchwał Sejmu, bo dotyczą one indywidualnego wyboru sędziów, a TK „nie jest sądem faktów, ale prawa”. PO i część prawników uważała, że TK ma prawo badać te uchwały, bo są normatywne.

Postępowania nie będzie, ale… uchwały Sejmu „prawnie niewiążące”

TK nie będzie prowadził postępowania w sprawie uchwał Sejmu, jednak uzasadnienie tej decyzji było okazją do nieformalnej oceny tych uchwał. I tak TK stwierdził, że uchwały o braku mocy prawnej wyboru 5 sędziów „należało zaliczyć do kategorii uchwał nieprawotwórczych oraz zakwalifikować je jako prawnie niewiążące”.

Ponadto w uzasadnieniu czytamy, że uchwały o unieważnieniu sędziów „mające cechy częściowo oświadczenia, częściowo zaś rezolucji”, a „z prawnego punktu widzenia” ich treścią jest „przedstawienie politycznego stanowiska Sejmu w konkretnej sprawie”.

„Uchwały z 25 listopada 2015 r. i zawarte w nich stwierdzenia (oświadczenia) z definicji nie wpłynęły zatem na moc prawną uchwał Sejmu VII kadencji w sprawie wyboru sędziów Trybunału”, czytamy w uzasadnieniu decyzji.

Komentatorzy zwracają też uwagę, że TK obradował w składzie 10-osobowym, a nie 13-osobowym i bez zachowania porządku spraw wg. kolejności zgłaszania, jak wymaga tego ostatnia nowelizacja autorstwa PiS.

Zdania odrębne trzech sędziów TK, w tym prezesa Rzeplińskiego

Sędziowie Andrzej Rzepliński, Andrzej Wróbel i Marek Zubik złożyli „zdania odrębne” do wyroku. Ich zdaniem TK mógł zbadać sprawę uchwał Sejmu. W swym zdaniu odrębnym prezes TK prof. Andrzej Rzepliński napisał, że uchwały Sejmu doprowadziły do „uchyleniu mandatów wybranych sędziów”, co nie leży w kompetencji izby i nie jest przewidziane w konstytucji i ustawach.

„Biorąc to pod uwagę, skoro uchwałami Sejm przyznał sobie oraz prezydentowi nowe kompetencje, nieprzewidziane w konstytucji i ustawie o TK, to w tym obszarze miały one charakter przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy państwa, a więc podlegają kognicji Trybunału Konstytucyjnego” – dodał prezes TK.

TK

TOK FM

Nie będzie postępowania w sprawie wyboru nowych sędziów. Ku uciesze PiS, Trybunał Konstytucyjny umorzył sprawę

Manuel Langer
11.01.2016
Prezes PiS ma się z czego cieszyć.
Prezes PiS ma się z czego cieszyć. • Fot. Kuba Atys / Agencja Gazeta

Jarosław Kaczyński i jego formacja mogą mówić o pewnym sukcesie. Trybunał Konstytucyjny jednak nie zajmie się sprawą legalności wyboru 5 sędziów powołanych przez PiS. Wydał właśnie oświadczenie, w którym informuje, że postanowił umorzyć postępowanie w tej sprawie. W uzasadnieniu informuje, że uchwały w wyniku których odwołano pięciu poprzednio wybranych sędziów, a w ich miejsce powołano nowych, nie są aktami normatywnym, więc nie mogą być przez organ rozpatrywane.

Rozprawa w sprawie kontrowersyjnych uchwał w pierwotnej wersji miała się odbyć jutro. Choć poinformowano o tym dopiero dzisiaj, Trybunał Konstytucyjny postanowił o umorzeniu postępowania już 7 stycznia. Stało się tak pomimo opinii wielu ekspertów, którzy twierdzili, że instytucja ma prawo zajmować się wspomnianymi uchwałami.

Nie znamy jeszcze kulisów decyzji, ale warto zauważyć, że w ten sam dzień, kiedy zapadła decyzja prezes TK prof. Andrzej Rzepliński spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą. Wszystko wskazuje więc na to, że jest to efekt porozumienia pomiędzy nimi.
źrodło: „Gazeta Wyborcza”

nieBędzie

naTemat.pl

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.